[1]
M. V. Prysyazhnyuk, “History creation and modern state of orlovska trotting breed of horses”, hst, vol. 5, no. 6, pp. 217-223, May 2015.