Contribution of Professor K. G. Schindler (1869–1940) in formation of agricultural mechanics, theory and practice of testing of the agricultural machines and tools in Ukraine

  • Victor Verhunov National Scientific Agricultural Library of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Keywords: K. G. Schindler, agricultural industry, research station of agricultural machines and implements, Kiev Polytechnic Institute

Abstract

The article highlights the life and creative path of the outstanding domestic scientist, theorist, methodologist and practitioner of agricultural engineering K. G. Schindler, associated with the formation of agricultural mechanics in Ukraine. The methodological foundation of the research is the principles of historicism, scientific nature and objectivity in reproducing the phenomena of the past based on the complex use of general scientific, special, interdisciplinary methods. For the first time a number of documents from Russian and Ukrainian archives, which reflect some facts of the professional biography of the scientist, were introduced into scientific circulation. The main directions of fruitful pedagogical and scientific activities of K. G. Schindler, key segments of his creative search, which determined the further development of agricultural engineering, his leadership in the scientific community were described. It was proved that Professor K. G. Schindler has the primacy in founding the Station of Testing for Agricultural Machines and Tools at the Kiev Polytechnic Institute, which provided students of agronomic and mechanical faculties with the opportunity to get acquainted with the existing types and designs of tillage machines, systematically test its research methods. In addition, the station carried out scientific work on the study of certain issues of agricultural mechanization, development of methods and devices for research of agricultural machinery and implements. The seven functions of the agronomic-type research station developed by scientists for the first time in Europe at the beginning of the last century have become a reference point for many generations of researchers of agricultural machinery. K. G. Schindler was the first in the world to theoretically substantiate the need to improve the design of tillage equipment depending on soil and climatic conditions, made a significant contribution to the theory of soil deformation with the shelf of the plow body. In addition, he improved the Sakka dynamometer, developed a control dynamometer to check traction dynamometers and other devices, improved existing and developed new designs of tillage machines. K. G. Schindler was the first in Ukraine to teach a course in agricultural engineering.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonymous (1917, Marth 7). V politekhnicheskom institute [At Polytechnic Institute]. Vechernyaya gazeta – Evening newspaper, (1357), 3 [in Russian].

Beretti, A. (1898, August 30). Po povodu stat'i K. Schindlera “Amerikanskie molotilki” [About article “American Thresher” by K. Schindler]. Hozyain – Farmer, (35), pp. 1184–1185 [in Russian].

Bibliografiya [Iz praktiki dlya praktiki. Zemledel'cheskie orudiya i mashiny. I. Plug. K.Schindler. Moskva, 1897. 16 s] [Review [From practice for practice. Agricultural tools and machines. I. Plow. K. Schindler. Moscow, 1897. 16 p.]. (1898, June 18). Izvestiya Ministerstva zemledeliya i gosudarstvennyh imushchestv – News of the Ministry of Agriculture and State Property, (25), 388 [in Russian].

Bieliakov, G. F., Vasylenko, Ye. S., Vilkov, M. F., Gavrysh, S. А., Gorovsky, F. Ya., Zavinovsky, M. L., Karpenko, M. F., … Shehovtsov, V. І. (1995). Narys istorii: Kyivskyi Politekhnichnyi instytut [Essay on history: Kyiv Polytechnic Institute] Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian].

Bogoiavlensky, S. N. (1913). Sel'skohozyajstvennaya mashinoispytatel'naya stanciya pri Kievskom Politekhnicheskom Institute. Sel'skohozyajstvennoe mashinostroenie [Agricultural machine testing station at the Kiev Polytechnic Institute. Agricultural engineering]. Trudy ІІ-go Vserossijskogo S"ezda Deyatelej po gornomu delu, metallurgii i mashinostroeniyu 17–24 aprelya 1913 g. – Proceedings of the Second All-Russian Congress of Mining, Metallurgy and Mechanical Engineering Workers April 17–24, 1913. (pp. 278–292). Sankt-Petersburg: Tipografiya M. Merkushina. [in Russian].

Erk, F. (2004). Iz istorii stanovleniya sel'skohozyaystvennoj mekhaniki v Rossii [From the history of the formation of agricultural mechanics in Russia]. Sankt-Peterburg: Publishing House of the North-West Research Institute of Agricultural Mechanization and Electrification [in Russian].

Iost, A., Skuratov, F., & Skvortsov, A. (1910). Otchet o deyatel'nosti Kievskogo Agrnomicheskogo obshchestva [Report about activities Kiev Agronomic Society]. Kiev: Kiev Agronomic Society [in Russian].

Kagan, M. K. (1902). K voprosu ob eksperimental'nom izuchenii zemledel'cheskikh mashin i orudij [To the question of experimental study of agricultural machines and implements]. Stantsiya ispytanij zemledel'cheskikh mashin i orudij pri Kievskom politekhnicheskom institute Imperatora Aleksandra II – Station for Testing of Agricultural Machines and Implements at the Kiev Politechnic Institute of Emperor Alexander II. (Vol. 2). Kiev: Publishing House of the Laboratory of Agricultural Machinery at the Kiev Polytechnic Institute [in Russian].

Kagan, M. M. (1910). O teorii pluga [About the plow theory]. Kiev: Publishing House of the Laboratory of Agricultural Machinery at the Kiev Polytechnic Institute [in Russian].

Koval, V.D. (1915). O pluge Tovarishchestva “Rabotnik” [About the plow of the “Worker” Partnership]. Zemledel'cheskaya gazeta – Agricultural newspaper, 44(108), 31 oktyabrya, 1202. [in Russian].

Kovalevsky, L. E. (1991). Zarubezhnaya Rossiya: Istoriya i kul'turno-prosvetitel'skaya rabota russkogo zarubezh'ya za polveka (1920–1970) [Russia Abroad: History and Cultural and Educational Work of the Russian Abroad for Half a Century (1920–1970)]. Parizh: Librairie des Cinq continents [in Russian].

Kramarenko, L. P. (1924). Dosvidna stancija dlja vyprobuvannja siljsjkoghospodarsjkykh mashyn pry KPI [Experimental station for testing agricultural machines at KPI]. Kyjivsjkyj politekhnichnyj i Kyjivsjkyj siljsjkoghospodarsjkyj instytuty: 25 rokiv (1898–1923) – Kyiv Polytechnic and Kyiv Agricultural Institutes: 25 years (1898–1923): juvilejnyj zbirnyk (p. 188). Kyiv: Kyiv University Publishing House [in Ukrainian].

Los', F. E., Plygunov, A. S., & Chernenko, N. V. (Eds.). (1961). Iz istorii Kievskogo politekhnicheskogo instituta: sbornik dokumentov i materialov [From history of Kiev Politechnic Institute: collection of documents and materials]. (Vol. 1). Kiev: Kiev State University Publishing House [in Russian].

Mashiny – orudiya sovremennago sel'skago khozyaystva [The machines – implements of modern agriculture]. (1904). Kiev: Pechatnya S. P. Yakovleva [in Russian].

Nagibin, V. I. (1909). Zadachi, ocherk razvitiya, plan organizatcii i deyatel'nosti za 2008 g. stantcii ispytaniya zemledel'cheskih mashin i orudij Elisavetgradskogo obshchestva sel'skogo hozyajstva [The tasks, development outline, plan of organization and activities for 2008 testing station for agricultural machines and tools of the Elisavetgrad Agricultural Society]. Izvestiya byuro po sel'skohozyajstvennoj mekhanike – News of the Bureau of Agricultural Mechanics, (1), 38–53 [in Russian].

Narizhnyi, S. (1942). Ukrajinsjka emighracija: Kuljturna pracja Ukrajinsjkoji emighraciji mizh dvoma svitovymy [Ukrainian emigration: Cultural work of Ukrainian emigration between two worlds]. (Vol. 1). Pragha: Liberation Struggle Museum Studies Ukraine [in Ukrainian].

P. P. (1915). Demonstratsiya raboty pluga tovarishchestva “Rabotnik” konstrukсii professora Shindlera [Demostration of the plow of Society “Worker” of construction by Professor Schyndler]. Mashiny v sel'skom hozyaystve – Machines in Agriculture, (8), 346 [in Russian].

Perepelkin, A. P. (Ed.). (1896) Otchet o Pervoj sel'skohozyajstvennoj mashinnoj vystavke, byvshej v 1895 godu, s 21 maya po 18-e iyunya na Butyrskom hutore Zemledel'cheskoj shkoly Imperatorskogo Moskovskogo Obshchestva sel'skogo hozyaystva, po sluchayu 75-letiya Obshchestva [Report about the first agricultural machine exhibition held in 1895, from 21st May to 18th on the Butyr farm of the Agricultural School of the Imperial Moscow Society of Agriculture on the occasion of the 75th anniversary of Society]. Moscow: Society of Printing A. A. Levenson [in Russian].

Perepelkin, A. P. (Ed.). (1897). Zhnei i zhnei-snopovyazalki. Otchet o Vtoroj ocherednoj vystavke sel'skokhozyaystvennykh mashin i orudij, byvshej v 1896 g. s 10-go iyulya po 18-e avgusta, na Butyrskom hutore Zemledel'cheskoj shkoly Imperatorskogo Moskovskogo obshchestva sel'skogo hozyajstva [Reapers and reapers-sheaves. Report about the second regular exhibition of agricultural machines and implements, held from 10th to 18th August 1896 on the Butyr farm of the Agricultural School of the Imperial Moscow Society of Agriculture]. Moscow [in Russian].

Poghorily, L. V., Mudruk, O. S., & Shkvyra Z. A. (2003). Istorija zarodzhennja systemy vyprobuvannja siljsjkoghospodarsjkoji tekhniky v Ukrajiny [History of the origin of the testing system of agricultural machinery in Ukraine]. Tekhniko-tekhnologhichni aspekty rozvytku ta vyprobuvannja novoji tekhniky i tekhnologhij dlja siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny [Technical and technological aspects of development and testing of new equipment and technologies for agriculture of Ukraine] (Vol. 1), (pp. 43–50) [in Ukrainian].

Politipazhi, eskizy i chertezhi mashin-orudij sovremennogo sel'skogo hozyaystva. Uchenie o zemledel'cheskikh mashinakh i orudiyah inzhener-mekhanika K. G. Schindlera [Polytypes, sketches and drawings of modern agriculture. Study about agricultural machines and implements of mechanical engineer K. G. Schindler] (Vol. 3). Mashiny-orudiya: 1. – Obrabotki pochvy, seva i uhoda za rasteniyami. 2. – Uborki urozhaev. 3. – Obrabotki urozhaev [III. Machine tools: 1. – Soil cultivation, sowing and plant care. 2. – Harvesting. 3. – Harvest handling]. (1902). Kiev: Svetopechat' S. V. Kul'zhenko [in Russian].

Schindler, K. G. (1904). Teoriya i konstrukciya pakhotnykh orudiy [Theory and design of tillage tools]. (Vol. 1). Kiev: Publisher S. P. Yakovleva [in Russian].

Schindler, K.G. (1912). Parovye plugi. Polnaya enciklopediya russkogo sel'skogo hozyaystva i soprikasayushchikhsya s nim nauk [Steam Plows. Complete Encyclopedia of Russian Agriculture and Sciences Related to It]. (Vol. VI). Sankt-Peterburg: Publisher A. V. Devriena [in Russian].

Sladek, Z. (1991). Russkaya i ukrainskaya emigratciya v Chekhoslovakii: (1920-e g. st. iz ChSFR) [Russian and Ukrainian emigration in Czechoslovakia: (1920s from the CSFR)]. Sovetskoe slavyanovedenie – Soviet Slavic Studies, (6), 24–36.

State Archives of Kiev (SAK).

State Archives of the Kharkov Region (SA of the Kharkov Region).

State Archives of the Tver Region (SA of the Tver Region).

Vasylenko, P. M., & Voitiuk, D. Gh. (1998). Do istoriji rozvytku zemlerobsjkoji mekhaniky na Ukrajini [Prior to the history of development of agricultural machinery in Ukraine]. Naukovyj visnyk NAU – Scientific bulletin of NAU, (9), 3–18 [in Ukrainian].

Verhunov, V. A., & Mudruk, O. S. (2001). Hruntoobrobna tekhnika v zhytti profesora Schindlera [Tillage equipment in Professor Schindler's life]. Istorychna pam’yat' – Historical memory, (1–2), 154–158 [in Ukrainian].

Verhunov, V. A. (2019). Profesor Shyndler Kamill Gavrylovych (1869–1940): hromadyanyn Shveytsariyi, shcho proslavyv naukovo-osvitnyu skladovu Ukrayiny [Professor Kamill Gavrilovych Schindler (1869–1940): citizen of Switzerland, who glorified the Ukrainian scientific-educational component]. Kyiv: FOP Yamchynsʹkyy O. V. [in Ukrainian].

Verhunov, V. A., Mudruk, A. C., & Shkvyra, Z. A. (2019). Kamill Gavrylovych Schyndler (1869–1990) [Kamill Gavrilovich Schindler (1869–1990)]. Kyiv: FOP Yamchynsʹkyy O. V. [in Ukrainian].

Vernadsky, V. I. (2002). O nauke [About sciense]. (Vol. 2). Moscow: Rol'f [in Russian].

Yaroshevich, S. (1914, February 20). Obshchee i sel'skohozyajstvennoe mashinostroeniya na Vserossijskoj vystavke v Kieve [General and agricultural engineering at the All-Russian exhibition in Kiev]. Hutoryanin – Farmer, (8), 236 [in Russian].

Zadachi i funkcii Kievskoj stancii ispytaniya zemledel'cheskih mashin i orudij. [The tasks and functions of Kiev Station for Testing of Agricultural Machines and Implements]. (1907). Izvestiya stancii ispytaniya zemledel'cheskih mashin i orudij pri Kievskom politekhnicheskom institute Imperatora Aleksandra II – News of Station for Testing of Agricultural Machines and Implements at Kiev Politechnic Institute of Emperor Alexander II. Kiev: Publisher S. V. Kul'zhenka [in Russian].

Zhurilo, D. Yu. (2016). Stanovlenie i razvitie Har'kovskogo tekhnologicheskogo instituta v konce XIX – nachale XX veka [Formation and development of the Kharkov Institute of Technology in the late 19th – early 20th century]. Kharkiv: Publisher NTU “KhPI” [in Russian].


Abstract views: 154
PDF Downloads: 99
Published
2021-06-26
How to Cite
Verhunov, V. (2021). Contribution of Professor K. G. Schindler (1869–1940) in formation of agricultural mechanics, theory and practice of testing of the agricultural machines and tools in Ukraine. History of Science and Technology, 11(1), 171-190. https://doi.org/10.32703/2415-7422-2021-11-1-171-190