Stand in the name of science (V.I. Cazanov)

  • O. P. Anikinа National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Keywords: Viktor Sazanov, Labor Peasant Party, agricultural science, repression

Abstract

A page in the history of agricultural science related to political repression in the case of the Ukrainian branch of the «Labour Peasant Party» about Professor V. Sazanov (1879–1967) is observed by the analesis of archival papers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Професор Сазанов Віктор Іванович (1879–1967) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1901–1967 рр. / уклад. : В. А. Вергугнов, В. М. Самородов, С. К. Суша, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Вінниця, 2010. – 100 с. ; порт. – (серія «Біобібліографія вчених-аграріїв України» ; кн. 33); В. І. Сазанов: портрет розбудовника сільськогосподарської дослідної справи та громадянина [Текст] / Полтавська держ. аграр. акад, Держ. наук. с.-г. б-ка НААН ; уклад. В. А. Вергунов, В. М. Самородов; наук.
ред. В.А. Вергунов. – Полтава : [б. в.], 2011. – 174 с. – (Іст.-бібліогр. сер «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія» ; кн. 9) ; Корчагин В. А. Памяти В. И. Сазанова / В. И. Корчагин, Н. И. Ельчанинова, В. М. Пенчуков // Агроном. – 2004. – № 1. – С. 1–2. Пенчуков В. М. Памяти проффесора В. И. Сазанова / В. М. Пенчуков, В. А. Корчагин // Селекция и семеноводство. – 2004. – № 2. – С. 21–22. Са-
мородов В. М. До 125-річчя выд дня народження В. І. Сазанова / В. М. Самородов // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 11. – С. 83–84. Ельчанинова Н. Н. Учитель на всю жизнь : воспоминания о профессоре В. И. Сазанове / Н. Н. Ельчанинова // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 2005. – № 1. – С. 183–184. Вергунов В. А. Полтавське дослідне поле : становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до 125-
річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві / В. А. Вергунов. – К., 2009. – 220 с. – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 28).
2. Суша С. К. Професор В. І. Сазанов (1879–1967) – учений, педагог, організатор сільськогосподарської дослідної справи з агрономії в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук. : спец 07.00.07 – Історія науки і техніки / С. К. Суша ; НААН, ДНСГБ. – К., 2011. – 21 с.
3. Дело Трудовой крестьянской партии [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org wiki/Дело_Трудовой_крестьянской_партии
4. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 37, арк. 169; т. 41, арк. 56–61.
5. Справа «Української філії Трудової селянської партії / НАН, Голов. ред. кол. наук.-документальної серії книг «Реабілітовані історією», Від. по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–ДБЦДАГО ; упоряд. : Т. Ф. Григор’єва, В. І. Очеретянко ; наук. ред. П. Т. Тронько. – К. : Голов. редкол «Реабілітовані історією», 2010. – 368 с.
6. ГДА СБ України, ф. 13 спр. 109, арк. 147–191.; ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 37, арк. 74–96.
7. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 37, арк. 121–128].
8. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51984фп, т. 25, арк. 64–64 зв.
9. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 47, арк. 7–8 зв.
10. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 37, арк. 169; т. 41,
арк. 56–61.
11. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 47, арк. 2–6.
12. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 47. арк. 11–37.
13. ЦДАГО України,ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 48, арк. 165–175.
14. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 48, арк. 176–187.
15. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51 894фп, т. 41, арк. 1
16. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 51894фп, т. 47, арк. 117–118.
17. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1. спр. 51894фп, т. 48, арк. 249–264.
18. Осташко Т. Н. Отношения интеллигенции и власти в ходе реализации аграрной политики советского государства (1920-е – начало 1930-х гг.) / Т. Н. Осташко // Сибирская провинция и центр: культурное взаимодействие в ХХ веке. – Новосибирск, 1997. – С.141–180.

Abstract views: 132
PDF Downloads: 66
Published
2015-05-26
How to Cite
AnikinаO. P. (2015). Stand in the name of science (V.I. Cazanov). History of Science and Technology, 5(6), 116-126. Retrieved from https://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/69